Rialc
Rao 145.6

            Lluís de Requesens


    1      No vull saber, de res no vull apendre,
    2      ans lo que se vull tot renunciar,
    3      pus que jo veig lo mon axi anar
    4      que res no val contra sort a deffendre.
    5      Valegue·m, donchs, bona sort si·l plaura
    6      e lo saber romangua ’n un depart,
    7      car yo no vull en mi manya ni art,
    8      ans tinch per bo ço que la sort fara.

    9      Hulls fallaguers, si la sort ho volra,
    10     si be us teniu que no us veig sino tard,
    11     ella·m dara de vos o part o guard,
    12     e guard vos be qui gordar vos pora.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JN. Base: J. || 1 No] O J; no] ne N.

 

Incipitario di Lluís de Requesens
Indice degli autori

Rialc