Rialc
Rao 145.5

            Lluís de Requesens






    1      No vull anar en loch un dones sien,
    2      car si jo y vaig cove que ’ure pençar,
    3      e cascun jorn me farte de plorar
    4      esmaginant los temps com se cambien,
    5      E plaurie·m de punt en punt morir
    6      com ve que pens que la qui·m senyoreja
    7      per res al mon no puch fer que la veja,
    8      e per ço plor jamegant e sospir.

    9      Hulls falaguers, mal haja qui mal mir
    10     com jo no us veig! De que muyr de enveja.
    11     Mes vostr’amor axi·m capitaneja
    12     que, nunque us ves, tostemps vos vull servir.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: JN. Base: J. || 1 en] han N; un] hon N. — 2 jo y] yoi N. — 7 del] al N. — 12 ves] vers J.

 

Incipitario di Lluís de Requesens
Indice degli autori

Rialc