Rialc
Rao 14.9

            Fra Joan Basset


    1      En miey del cor porti VII colps mortals
    2      qui d’una ma son stat procehits.
    3      Li duy primer vesets demunt scrits
    4      dins un pauch mot ab tres fletxes egals;
    5      e li duy colp qui·m punyon[n] enapres
    6      me deran joy, si·s vol midons ades;
    7      e celhs qui sap los derrers be nomnar
    8      tres letres dits le quals Dieus volch nomnar.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 48. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc