Rialc
Rao 14.6c

            Fra Joan Basset


    1      Amors, de suspirs
    2      me fay gran oferta;
    3      Amors, las, desperta
    4      me cant vulh dormir;
    5      Amors ab desir
    6      tots jorns me turmenta;
    7      Amors no s’absenta
    8      de mi un sol punt;
    9      Amors fay que munt,
    10     amant, en l’aut rotlle;
    11     Amors ja desmotle
    12     per vos me persona;
    13     Amors environa
    14     tots mos exercicis;
    15     Amors per judicis
    16     conech que·m governa;
    17     Amors fay caverna
    18     de me flacha testa;
    19     d’on si us do requesta
    20     que me cociença.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 30. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 11 desmotle] desvetle ed. 

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc