Rialc
Rao 14.6b

            Fra Joan Basset


    1      Senyora valen,
    2      princesa d’abtesa;
    3      senyora presan,
    4      de prets coronada;
    5      senyora poxan
    6      per tuyt cobegade;
    7      senyora capdal,
    8      richa d’aut peratge;
    9      senyora la qual
    10     reparats linatge;
    11     senyora de seny
    12     de bondat regina;
    13     senyora d’engeny,
    14     dolça perla fina;
    15     senyora, palays
    16     murat de gran dança;
    17     senyora, balays
    18     on valor s’avança;
    19     senyora, de mi
    20     font superlativa;
    21     senyora, vas mi
    22     siatz caritativa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 38. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc