Rialc
Rao 14.5

            Fra Joan Basset


    1      Be·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda,
    2      Belha ses frau, per leyal benvolença,
    3      despuys que vos ab notable potença
    4      me fayts delir dins l’amorosa tenda;
    5      on crit merce denant vostr’accelhença
    6      tan humilmen com requer amor fina,
    7      sperant, las, de vos tal medicina
    8      com deu haver qui us ama sens falhença.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 82. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 7 sperant] speran ed.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc