Rialc
Rao 14.3

            Fra Joan Basset


    1      Aspres dolors, penetrant, me destenta,
    2      volen qu’yeu, las, sostengua vida trista
    3      languin, e que, ploran, perda ma vista
    4      abans de temps per anar vos jausenta.
    5      Richa flors, donchs, fayts me sempre delhiure,
    6      jorn assignan que·m puscats far alegre
    7      ab lo dolç joy que·ls fis amans fay riure,
    8      car en lo mon no pux mays be concebre.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 54. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 8 mays] may[s] ed.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc