Rialc
Rao 14.20

            Fra Joan Basset


    1      Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes
    2      estar no y vey ges larchs, curts, gros e prims,
    3      y en lo tronchs bays d’ayguo nayscho tals brulhes
    4      que mun[t]en aut arruxar tots los scims
    5      del arbre dit; ez una gran cerp viva
    6      estay de pres en l’aygua qui diriva
    7      en aycelh loch, e beure pas no gosa
    8      la cerp, ans dits cischan: l’aygue·m fa nosa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 49; rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 8 l’aygue·m] l’aygue ed.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc