Rialc
Rao 14.2

            Fra Joan Basset


    1      Ab letres d’aur per mesura
    2      scriuray lausors notables
    3      de vos, humils Verge pura,
    4      Mayres de Dieu redubtables.

    5      Flors mot belha d’auta planta,
    6      vejats que·m fay vostra forma:
    7      cant mir luy, elha disforma
    8      mos greus mals e ma complanta.
    9      E per sanctedat que us mura
    10     de virtutz inceperables,
    11     trespessatz tota natura,
    12     Mayres de Dieu redubtables.

    13     Peyra fina preciosa,
    14     despuys que Dieu fech lo segle
    15     van per dreg compas e regle
    16     li trobador, virtuosa,
    17     lausans tug vostra figura
    18     ab novelhs chants e agradables,
    19     e de vos laus no·ls fretura,
    20     Mayres de Dieu redubtables.

    21     Tots vostres laus qui·ls pot dire?
    22     Qu’autre, mays Dieu, no·ls diria.
    23     Tants son e de tal valia
    24     que·ld pus mendres fech remire
    25     a Sant Bernat, qu’eb gran cura
    26     vos lausa d’innumerables,
    27     e fech segrad’escriptura,
    28     Mayres de Dieu redubtables.

    29     Belha ses frau, vestedura
    30     dels paubres nutz miserables,
    31     desliuratz nos de tristura,
    32     Mayres de Dieu redubtables.

    33     Cavalheresa d’altura,
    34     de Sen Climens onorable
    35     madona Costa, [a]b [gran] cura
    36     legitz los predits vocables.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 41. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 33 Cavalheresa] Caualheresa ed. — 34 Climens] Climent ed.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc