Rialc
Rao 14.19

            Fra Joan Basset


    1      Una canço novelha vulh xantar,
    2      arts divisin, observan melodia,
    3      espandin laus de vos, senyora mia,
    4      ses far legot, per que·m devetz aymar;
    5      e si ’n mos ditz cometi nulha fauta,
    6      perdonatz m’o, yeu vos en clam merce,
    7      Verges humils, pus dins lo cors me sauta
    8      mos cor per vos, qu’yeu am de bona fe.

    9      Virtuos flum, a vos doni mon clam:
    10     clam just socors, dins vostra sala richa,
    11     richa de joy, en la qual se publica
    12     publica leys dejus mot fulhat ram.
    13     Ram d’onestat, mostrats vostra franquesa,
    14     franquesa tal que·m luny cruzel perilh;
    15     perilh ne dan no·m fara pus malesa,
    16     malesa grieu si vos m’avets per filh.

    17     Ardens volers martirisans me puny
    18     e·m dona loch qu’yeu, las, meta me punya
    19     a requerir vostra forma, qui·s lunya
    20     orribles crims: per ço de vos no·m luny,
    21     mayres subtils, ans ab plasen raquesta
    22     requerin vau d’un engeny mot request
    23     la vostr’amor, pus beautats manifesta
    24     sus vos fis pretz, qui us vey trop manifest.

    25     Vergiers flayrans, dins vos noyris lo pom
    26     amorosiu e plus dolç que no poma,
    27     ab qui mon cor vostra valors me poma;
    28     d’on yeu, per gaug de vostres lausors, pom.
    29     Donchs, cors segrats, pus tenits jus la sola
    30     mos gays desirs, e lauzens mays que·l sol,
    31     valets ma tost, Na Perla, tota sola,
    32     si no morray per vos amar tan sol.

    33     Vostra belh cors Jhesus lo mesura
    34     ab just compas de perfeyta masura,
    35     per tant sabrets insignamen e pura
    36     los vostres fayts, los quals Dieu apura
    37     com vos formech, jen virtuosa planta,
    38     y en vostra fas benignitat planta
    39     e joya; donchs, si mos cor per vos canta,
    40     no·m meravelh, pus David ne canta.

    41     Belha ses frau, de pasor tot s’espanta
    42     le Sathans fals despuys que s’espanta,
    43     pel gran renom qu’en vos flori, infanta,
    44     car a Dieu pur vostra cors infanta.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 34. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 17 martirisans] martirits ans ms. e ed. — 19 forma] fama ed. — 22 requerin] requerén ed.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc