Rialc
Rao 14.18

            Fra Joan Basset


    1      Terribles crits, agres, provocatoris
    2      a gran tristor, de no ploran spandre,
    3      li clero tueg ers, pus que·ls es notoris
    4      qu’es morts aycelhs plus sabent d’Alexandre,
    5      le quals nomnar se fay per tot lo segle
    6      notable y pros cardinal de Tholosa,
    7      savis e certs, e ver compas e regle
    8      de tots bos fayts per vida gloriosa.

    9      Vuy es le jorns que vera sanch deu ploure
    10     per tot lo mon, fasen brug e tempesta;
    11     huey es le jorns dispost a dol comoure,
    12     trist, doloros, e far plorosa festa;
    13     huey es le jorns quez deu rompre l’espera
    14     naut del solelh e perir cel e terra;
    15     huey es le jorns qu’yeu volenters deffera,
    16     si fos a mi, lo mon promoven guerra.

    17     O Payres sants, e ten crusel jornada,
    18     llas, fo[n]ch a nos quant la mort fech azempre
    19     del qui, morin, denant l’ostia sagrada
    20     vos esser just lay testifiquech sempre.
    21     O Payres sants, donchs, planyets tal sostenta
    22     e provocats, ploran, a plors lo poble;
    23     o cardenals, plorats la sobreventa
    24     que s’ sdevench perdent lo predit noble.

    25     Plorar deu huey la virtutz d’esperança,
    26     plorar deu huey fes, de granda complanta,
    27     plorar deu huey caritats e temprança,
    28     plorar deu huey justicia molt santa;
    29     plorar deu huey bastint plant saviesa,
    30     plorar deu huey de Roma tot l’imperi,
    31     plorar deu huey evidens fortalesa,
    32     pus veso liey claus dins lo siminteri.

    33     Desreglat vey mant general studi,
    34     e de les VII arts say trenchat lo motlhe;
    35     de far gran plant mon coratge no mudi,
    36     ans vuelh muntar sus lo fortunal rotlhe,
    37     complanyent fort veraya Theologia,
    38     y enqueras plus nostra gaya sciença,
    39     que, perden hom semblan, luenh d’elargia
    40     seran tostemps ab planyen continença.

    41     Belha ses frau, humils Verges Maria,
    42     dins peradis demostrau li valença;
    43     vos collocats per vostra senyoria
    44     lo defunt dit d’epres vostr’excelhença.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 55. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 15 deffera] desfera ed. — 29 bastint] bastant ed. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 12 far ed.] flar ms. 32 dins] din ms.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc