Rialc
Rao 14.17

            Fra Joan Basset


    1      Pus avets bondat despesa,
    2      fora, fora, cautelosa!
    3      No vejam pus vostr’aulesa
    4      dins la ciutat valarosa.

    5      Incessantment de vos brulha
    6      malvestat, ab tal cautela
    7      qu’e tots vents girats la vela
    8      pus encontrets qui us aculha.
    9      No curats de saviesa,
    10     ans fugits molt furiosa
    11     a tota leyal destresa,
    12     e sots de mal abondosa.

    13     Falçament legits doctrina
    14     a tots celhs qu’a vos s’ecosta;
    15     del pla saubets tornar costa,
    16     e per tant vos dich regina
    17     de barats; mas de belhesa
    18     perdrets la venda famosa
    19     entre·ls bons qui fan empresa
    20     obtenin vida joyosa.

    21     Dignamens portats l’emprempta
    22     corradora, qui tants clucha;
    23     d’or fi tornats or de Lucha,
    24     ab frau qui tostemps vos tempta.
    25     Tan punyts en gran nicesa
    26     que podets viure dubtosa
    27     d’aver eternal riquesa,
    28     Na Crep cruzel verinosa.

    29     Quan mes pens vostra malesa,
    30     dona falsa criminosa,
    31     una pocha de bonesa
    32     no us trop, Na Maliciosa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 80. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 20 obtenin ] obtenén ed. || Aggiunta all’apparato dell’ed. Bohigas: 3 vejam ed.] vegam ms.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc