Rialc
Rao 14.15

            Fra Joan Basset


    1      No desir tant del mon la senyoria
    2      com lo tieu cors on vey florir belhesa,
    3      ab tal valor que notable valia
    4      honrar te vol per te granda bonesa.
    5      E donchs, si·t play, sor dolça, consolar
    6      vulhes mon dan, [fes] me vida joyosa,
    7      que nunqua may res me pot contrestar
    8      si·m val ton pretz, senyora valarosa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 33. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc