Rialc
Rao 14.13

            Fra Joan Basset


    1      Lausan vostra saviesa
    2      eres me play delitar,
    3      pus que vey muntiplicar
    4      en lo vostre cors bellesa.
    5      Senyora proz, gint apresa,
    6      fis pretz, valor ne sauber
    7      no us defalh, ans son per ver,
    8      que vos etz libres d’aptesa.

    9      Ricors vensets cascun dia,
    10     fauta may no cometens,
    11     res no trop sia valens
    12     tan com vostra sanyoria;
    13     plaser yeu conquistaria,
    14     Dompna, s’yeu posques servir,
    15     tan com requer mon desir
    16     ses far vos descortesia.

    17     Dins lo mon say que·s praticha
    18     de vos renom glorios;
    19     plus no viuray doloros
    20     si·m donats sol una mica
    21     de [vostra] merce publica,
    22     haven me per servidor,
    23     flors holens, digna d’onor,
    24     emperayritz magnifica.

    25     Vos sobrepugats natura
    26     de bos aips, Dona presan;
    27     per tant vostres laus cantan
    28     vau pel mon servan mesura,
    29     e may crey bona ventura
    30     me puscha venir dessus
    31     ses vos, mayres de Jhesus,
    32     Verges humils, sancta, pura.

    33     Mayres de Dieu gloriosa,
    34     ceptres reyal magnifich,
    35     cant de vos lausors publich
    36     lavors tench vida joyosa.
    37     Perla clara, sumptuosa,
    38     vostre cors vey exalssats,
    39     e sus tots per Dieu amats
    40     ab pença volenteroso.


    41     Belha ses frau, gloriosa,
    42     lunyats me vos de peccat
    43     ans que vage turmentat
    44     dins la cova tenebrosa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 58. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc