Rialc
Rao 14.1

            Fra Joan Basset


    1      Ab fin voler vos am, senyora bella,
    2      tan lialmen com requer amor francha:
    3      per ço us present de barbena una brancha
    4      e us do·l bon jorn per ventura novelha.
    5      E sapiats que del meu cors ez arma
    6      podets vos far a tota vostra guisa;
    7      perque·l meu cor d’autr’amor se desarma
    8      sino de vos, per qui mantench divisa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 83. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc