Rialc
Rao 138.4

            Francesc Prats


    1      Callin aquells invidiosos cans
    2      qui us han posat nom d’infel l rabios.
    3      Amor y sanch vos mostren glorios,
    4      y en los cels i collocat entre·ls Sants.
    5      Si el Pare Sant no us ha canonitzat,
    6      la culpa es dels ingrats mallorquins,
    7      tots plens de faust i de pobresa dins,
    8      que en sol regir cascu te voluntat.
    9      No els sia greu, si la veritat dich
    10     que, sobre tot, deu esser elegida.
    11     No per dir mal; mes perque corregida
    12     la vida lur sia, y cor inich.
    13     Y Vos, Doctor, pregau que·ns leu la plaga,
    14     Deu piados. E si no us feim honor,
    15     perdonar deu la vostra gran ardor
    16     de caritat que enlloch no s’amaga.
    17     Altre Abram, conexent lo Senyor!
    18     O bon Jacob, inspirat en fer be!
    19     com a Moyses, Deu vos aparegue.
    20     Si he dit poch, no es falta d’amor.
    21     Flach tinch l’enginy; y, cansada, la lira
    22     no pot sonar en lo pus alt stil.
    23     Baxa de veus y ab parlar humil,
    24     fets resplendents, com a noctua, mira.
    25     Entre els elects en obres de virtut,
    26     Deu vos ha vist en aquella edat.
    27     Vos, conexent l’eternal voluntat,
    28     lexant lo mon, Jesus haveu sabut;
    29     Jesus al cor y Jesus en la boca;
    30     Jesus, vetlant, Jesus beneis dormint;
    31     Jesus, cridas, Jesus, pedres ferint
    32     lo vostre cap, ab caritat no poca.
    33     Per so diguets: «Poch es oblidar fills,
    34     muller y bens; soportar fam y fret;
    35     esser batut y en preso stret;
    36     ligat a mort i qualsevol perills».
    37     Mes, oblidar si matex gran fet es;
    38     y lo major, fugir gloria vana.
    39     Asso es lo mal que molts mesquins engana,
    40     en aquell pas quant martiri es pres.
    41     O crestia, amador vertader!
    42     La vostra nau s’es molt ben governada
    43     en la gran mar. Y aveu la donada
    44     per aquell preu que mes no es pot haver.
    45     Beneit vaxell es quant hom y recull
    46     tot lo mester per venir al just port,
    47     y ab repos, nos condim la mort.
    48     Tal nau tinguets, Vos, Mestre Ramon Llull.

    49     Port de repos vostre, piados, vull:
    50     el Sanct dels Sancts. Vos suplich que us record
    51     mirar per mi, perque em trega del hort
    52     de voluptat, a hon lo peccat bull.

    53     Mare de Deu, Vos sou aquell gran full
    54     en que Deu sol scriure pres deport.
    55     Feu me legir en lo scrit del Port
    56     Hon los salvats Deu glorios acull.

 

 

 

Ed. Gaspar Munar i Miquel Pascual: Francesc Prats, Llibre de Contemplació, Palma, Font, 1985, p.149.

 

Incipitario di Francesc Prats
Indice degli autori

Rialc