Rialc
Rao 133.1

            Miquel Peres


    1      D’amor los combats encalcen ma vida,
    2      ab força tan gran que vixch sens rencort:
    3      ferit tinch mon cor de mortal ferida
    4      que si no·m valeu veg prest desunida
    5      dels hosos la carn donant me la mort.
    6      La causa que tant ofen sens defensa
    7      mon cors tan catiu sotsmes a treball
    8      en ser ’namorat de qui be defensa
    9      la fama y onor y·m nafra la pensa,
    10     y·m fa, so perdut, ballar en tal ball.

    11     Sens vida vivint, he feta triagua,
    12     que de tan grans mals levas tot veri:
    13     serveys donatius li done per pagua,
    14     cantar y sonar scrive no vagua,
    15     y may los seu ulls se giren a mi.
    16     De lagrimas grans yo regue la cara,
    17     prostat als seus peus clamant li merce:
    18     quant so mes humill, tant me desempara,
    19     dient: «Sus, anau, anau vos ne ara,
    20     que no m’aveu fet encara per que».

    21     Axi destentant, ma vida camina,
    22     de dia en nit remey no sentint:
    23     del mal que tant fort aquella trist fina
    24     donau me descanç: a tal medicina
    25     algun cordial, yo ’s prech, afigint,
    26     que mal sens repos dins l’anima mia.
    27     E greu passio d’amor tant constant
    28     me fa demanar cridant com poria
    29     tal mur ynvençut portar en tal via
    30     qu’entrada·m donas d’amor compensant.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Antonio Rodríguez-Moñino, Suplemento al «Cancionero General» de Hernando del Castillo, Valencia, s.e., 1959, p. 65. — Rev. Rialc.

Domanda a Joan Verdanxa (cfr. 189.1).

 

Incipitario di Miquel Peres
Indice degli autori

Rialc