Rialc
Rao 132.2

            Pere el Cerimoniós


    1      Mon char fill, per sanct Antoni
    2      vos juram qu’ets mal consellat
    3      com laxats tal matrimoni
    4      en que us davan un bon regnat,
    5      e que n’hajats altre fermat.
    6      En infern ab lo dimoni 
    7      si’en breu qui us n’a ’nganat!

    8      Qui ben creix son patrimoni
    9      es en est mon per tuyt presat:
    10     axi ho dits Apoloni
    11     largament en hun dictat,
    12     hon ho ha ben declarat;
    13     e li fa gran testimoni
    14     Alexandre en veritat.

    15     No volgre esser mullerat,
    16     pel valent de Sanct Celoni,
    17     que·n perdes tal gran heretat.

 

 

 

Ed. Irénée Cluzel, «Princes et trobadours de la Maison royale de Barcelone-Aragon», BRABLB, 27, 1957-58, pp. 321-373, a p. 364.

 

Incipitario di Pere el Cerimoniós
Indice degli autori

Rialc