Rialc
Rao 128.1

            Lluís Pardo


    1      Ymaginant e ssentit qu’es dolor,
    2      qu’en lo penssar del tot no la sentia,
    3      e veig mon cor tan careguat d’amor
    4      que ffoll ho mort [he] por qu’en breu no sia,
    5      aytan soven l’esmaginar me porta
    6      devant mos ulls ço que no puch mirar;
    7      ffora content de no may recordar,
    8      car lo recort es ço que·m desconorta.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. O3. || Rubrica: Mosen Llois Pardo (Rao: Llorenç). — 4 Si emenda congetturalmente un segno illeggibile.

 

Incipitario di Lluís Pardo
Indice degli autori

Rialc