Rialc
Rao 127.1

            Aznar Pardo


    1      Leyaltat vol e bon dreg me comanda,
    2      amor me punch e desirs me flagelha,
    3      temps ho requer e raysos m’o cosselha
    4      ques en chantan vostra lausor expanda
    5      en est gay jorn del proz sant Valenti,
    6      que bos espers me dits que no·m retraya
    7      de vos amar e servir de cor fi,
    8      car ab merce fara garir ma playa.

    9      Li auzelhet vey que per semblan festa
    10     menon gran joy pels prats e pels boscatges
    11     per fin’amors qui·ls dona gays coratges,
    12     de dos en dos, quez us no se n’arresta.
    13     Donchs yeu trop mils dey jausir e xantar
    14     amor lausan que·m da vida joyosa,
    15     e los meus hulhs qu’an be saubut triar
    16     d’amar, servir dompna tan valerosa.

    17     Dompna gentils, sus totes agradiva,
    18     be crey hajats conexença complida
    19     que us am e us tem e us vulh mays que ma vida,
    20     e no creuray senes vos mon cor viva;
    21     car enaixi m’an reliat e pres
    22     vostra beutats e vostra captenença,
    23     ez am vos tant mays que ’l mon altra res,
    24     que res no·m plats mas ço qu’a vos agença.

    25     Fflors excelhents, vostra gaya semblança
    26     vey per semblan jus mon cor nuit e dia,
    27     e sovin pes que d’amar vos soplia
    28     e que·l donats d’amor bona sperança;
    29     e ladonchs suy mis en tal jausimen
    30     que dins lo cors lo cor saut’e·m vola;
    31     mas quant yeu vey falssat lo pessamen
    32     muyr de gran dol e res no m’aconsola.

    33     Sens e beutats ez onesta manera,
    34     franchs aculhirs, joven e gentilesa,
    35     valors e pretz, gays comports e franquesa,
    36     ffay de vos cim, govern, mur e barrera;
    37     e no us soffrany mays un pauc de merce,
    38     per qu’es gran dan qu’ayço vos defalhesca;
    39     e ges no crey lha on ha tant de be
    40     qu’en algun temps merce no y reverdescha.

    41     Fflum de coffort, quant de vos mi sove
    42     suy yeu ten gays que·l cor me bat e·m trescha;
    43     per que us offir mon voler e ma fe,
    44     que us serviray fins que l’arma partescha.

 

 

Ed. Martín de Riquer, «La canción de San Valentín del poeta Pardo», Revista de filología española, 39, 1955, pp. 338-344.

Incipitario di Aznar Pardo
Indice degli autori

Rialc