Rialc
Rao 123.5

            Jaume d’Olesa i Sanglada


    1      Jutges molt prudents, de gran dignitat:
    2      si no·n sertare la joya darrera,
    3      paix no y ha cartell no sia blasmat,
    4      que saber no·s pot prou la veritat
    5      com relacio es la missatgera;
    6      pux per satisfer al que so tengut,
    7      la Verge loant mare de laor,
    8      deserich del Fill nat l’estrem goig rebut
    9      ah modo novell, segons he pogut,
    10     no tirant al pris mas per la honor.

 

 

 

Ed. Carles Miralles de Imperial, «Tres Poemas de Jaime de Oleza», BRABLB, 21, 1948, pp. 175-195, a  p. 187.

Č la cobla sparsa als jutges che precede 123.1

 

Incipitario di Jaume d’Olesa i Sanglada
Indice degli autori

Rialc