Rialc
Rao 114.2

            Francesc Moner


    1      Senyora, com me parti
    2      d’on vostra merce resta
    3      ab les cosines senyores,
    4      tan fora de mi resti,
    5      que no es molt que m’oblida
    6      tornar vos vostres tisores;
    7      i jur vos, sobre ma fe,
    8      los sentiments tals estaven,
    9      per lo que per mi passava,
    10     que els xiquets que em tramete
    11     a casa el comte em parlaven,
    12     que encara no em recordava.

    13     Ab cuita, per obeir vos,
    14     me regonegui les mans,
    15     ab que les trobi senceres;
    16     segui m’aixi, sens mentir vos:
    17     que les trobi dins los guants,
    18     que eren tornades ulleres.
    19     I, vengut en extasis,
    20     descolorida la cara,
    21     de veure tan estrany cas,
    22     digui al xic lo que ois:
    23     que al sendema les cobrara,
    24     sol que no se n’anujas.

    25     Ani me n’a ma posada,
    26     dubtant alguna cautela
    27     ab que se fos canviat,
    28     i dins ma cambra tancada,
    29     mirant les a la candela,
    30     estava mes espantat.
    31     I posant les en lo lloc
    32     on acostumen servir
    33     per fer la vista mes veure,
    34     los meus ulls, qui miren poc,
    35     veren mes que no es pot dir,
    36     pensar, escriure ne creure.

    37     Viu volar una coloma
    38     en estrem blanca i molt bella,
    39     ab gest tan dolç com esquiu,
    40     redona com una poma
    41     i tan gran que es meravella:
    42     la major de quantes viu.
    43     Brava i mansa es mostrava,
    44     tan gentil, que si es perdes,
    45     fora per cert molt gran tala.
    46     Gran perill qui la volava,
    47     i gran be qui la tingues
    48     un poc travada de l’ala!

    49     Ab les ales molt esteses
    50     volava puntes al cels
    51     per a perdre la de vista.
    52     Les voltes, en les deveses
    53     feria colps molt cruels
    54     als animals de sa llista.
    55     No temia la rapina
    56     dels aucells qui la volaven,
    57     ni los rollons dels arquers;
    58     ni bastava medecina
    59     a sanar alla on miraven
    60     sos ulls com ella volgues.

    61     Viu tras ella molt bell vol,
    62     i ella volar com a solta
    63     entre ells, sens por, tota sola.
    64     On viu que no vola qui vol,
    65     ni menys qui sap, tota volta,
    66     mes qui pot solament vola.
    67     Viu lo cor del montari,
    68     a dos passos de l’agro,
    69     acometre lo mila;
    70     mes, pus l’ala li falli,
    71     los cascavells sense so,
    72     ni quan pogue no hi basta.

    73     Viu volar tras la coloma
    74     un esmerat pelegri,
    75     un sacra i dos gerifals,
    76     un tunisenc sense ploma,
    77     i tambe lo montari,
    78     tres o quatre proençals.
    79     I viu anar terra terra
    80     un mussol que, com ell canta,
    81     la tortra vol contrafer;
    82     l’engan portava per guerra,
    83     mes jo se, si be que espanta,
    84     que poc mal ha pogut fer.

    85     Un xoriguer viu tambe,
    86     que no se quin vent li dava
    87     en la cua, per muntar;
    88     que entre els altres se mete,
    89     pus la coloma el mirava,
    90     mes molt poc pogue volar.
    91     Si lo cor fos d’esparver
    92     i lo vent no li faltara,
    93     com en sec tan prest falli,
    94     pler era veure·l primer;
    95     mes la coloma capsara
    96     coni fara tots a la fi.

    97     Prop del montari que he dit,
    98     viu un colom que seguia.
    99     No se com s’era afaitat:
    100    diu se que anava fingit;
    101    mes qui en tal color se fia,
    102    les voltes resta enganat.
    103    La peça que esta encoberta
    104    per no perdre el rei, no gosa
    105    salvar se de son perill.
    106    Consell es estar alerta,
    107    que a vegades la rabosa,
    108    fugint, mata lo conill.

    109    Apres viu venir, de passa,
    110    un buag donant ferides,
    111    sobre el vent muntant en alt,
    112    tras la coloma, a gran caça,
    113    ab les ales escatides,
    114    de plomes de girifalt.
    115    La coloma be el se mira;
    116    no se si sap on fa niu,
    117    ni si l’agre li coneix;
    118    mas jo crec de lluny li tira:
    119    no tinc temor que s’hi fiu,
    120    sino que de vent lo peix.

    121    Vola per son passatemps,
    122    i fa l’aleta, i puis munta
    123    als nuvols sens treballar.
    124    Dete·ls, com vol, tots ensems;
    125    les voltes, ab una punta,
    126    algu de tots va cansar.
    127    Molt bell vol viu detras ella,
    128    mas nunca ploma hi perde,
    129    ni el peregri no hi trava.
    130    Mes vola que l’orenella
    131    i, quan vol, tambe es dete
    132    mirant qui mes volara.

    133    Si, doncs, ni ales ni engans
    134    no basten a detenir la,
    135    sols per torcer li la via,
    136    davant la vista de tants,
    137    per que volara l’esmirla,
    138    per esforçada que sia?
    139    Viu me les ales trencades,
    140    lo cor per ella afamat,
    141    mes la coloma tan lluny,
    142    que mes seguir la es debades.
    143    Lo refrany m’es recordat
    144    que mes val pardal al puny...

    145    Mas past que tan be presenta,
    146    si fa donar se gran fam,
    147    qui se·n deu meravellar?
    148    Mes val un mirar que trenta,
    149    i d’algu val mes un ram
    150    que quant mes se pot donar.
    151    Mes qui ni ram, ni tal vista,
    152    ni ningun favor ateny,
    153    i pensa volar, caent,
    154    mereix la vida tan trista,
    155    que isque fora de seny,
    156    tambe que es pesca de vent?

    157    Mentre que estava en debat
    158    de la manera que us conte,
    159    les ulleres me caigueren,
    160    i resti mes acabat
    161    que si isques d’algun afronte:
    162    tals coses m’esdevingueren.
    163    I de temor de trencar les,
    164    semblant espant me meteren
    165    com fa al caure a qui fuig;
    166    i com fui per mirar les,
    167    viu les tornades com eren:
    168    tisores de vostre estuig.

    169    Vuestra merce m’ha enviat
    170    per cobrar les cada dia,
    171    ab cuita; segons cuitava,
    172    estic ne meravellat,
    173    que, pus altres ne tenia,
    174    no se per que s’enujava.
    175    I si us pesava, senyora,
    176    que coses vuestres tingues,
    177    com me mostra vostre patge,
    178    ja teniu bona penyora,
    179    que es la vida que us prengues
    180    com vos presti l’homenatge.

 

 

 

Ed. Peter Cocozzella: Francesc Moner, Obres catalanes, Barcelona, Barcino («ENC»), 1970, p. 167.

 

Incipitario di Francesc Moner
Indice degli autori

Rialc