Rialc
Rao 111.4

            Mossèn Miralles


    1      Un rich joyel natur’a produit
    2      en aquest mon e de sillabas quatre
    3      (crech tan famos no·s pugua trobar altre),
    4      portant dins ssi nom en qui sant es dit;
    5      les dos estremes sillebas fan la santa
    6      que Jhesucrist rebe dins son hostal,
    7      e porta mes un feros animal
    8      lo qual, mirant, la rata fort espanta.

    9      Dichna d’onor, qui taniu virtut tanta,
    10     tant feu sentir lo que dins vos tant val,
    11     valleu a mi de vostre natural:
    12     dieu ma lo nom cubert de ’questa manta.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Domanda (rubrica: Cobla devinetiva) rivolta a Joan de Masdovelles (cfr. 102.2).

Ms.: N.

 

Incipitario di Mossèn Miralles
Indice degli autori

Rialc