Rialc
Rao 111.2

            Mossèn Miralles


    1      Los sants pastors, en la nativitat
    2      d’aquell gran Crist, per veus d’angels hoiren
    3      l’accellent nom, per vos be divisat,
    4      de tres letres qui ’n repos nos metrien;
    5      los musichs han, de les restants, liguades,
    6      sobre lo sol hun punt mes alt posat;
    7      Jheronim sant a totes sinch justades
    8      mostra fervent amor de caritat.

    9      Per quant conech quant son en vos provades
    10     virtut, saber e magnanimitat,
    11     d’aquelles parts per vos menys estimades
    12     merce·m fareu yo sie decorat.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Risposta a Joan de Masdovelles (cfr. 102.9).

Ms.: N.

 

Incipitario di Mossèn Miralles
Indice degli autori

Rialc