Rialc
Rao 105.1

            Guerau de Massanet


    1      Amors joy mi renovelha
    2      qui·m fay gayamen xentar
    3      y en vos, dompna, solessar
    4      miran la flor de l’amenlha.

    5      Per fin’amors naix e fulha
    6      dins lo meu cor una brancha,
    7      que tot cossir me despulha
    8      contemplan vos, dompna francha.
    9      Donchs, obrits me vostra cetlha
    10     honestamen, liri clar,
    11     que ’b vos me vulh alegrar
    12     miran la flor de l’ametlha.

    13     Gran penssamen se prepara
    14     denan me, ricosa joya,
    15     cant m’esguart la vostra cara,
    16     que per gran beutat s’enjoya.
    17     E donchs, pus mos volers vetlha
    18     en vos servir ez honrar,
    19     degay de mi recordar
    20     miran la flor de l’amenlha.

    21     Pratz floritz per gentilesa
    22     ez enclaus de nobles arbres,
    23     valgue·m [la] vostra bonesa,
    24     e levatz me dels fretz marbres;
    25     que james Sancta Mercelha
    26     no vol mays Jesus honrar
    27     com yeu fas vos, ni lausar,
    28     miran la flor de l’amenlha.

    29     Corals blanchs, dins vostra quelha
    30     honestamen vulh star,
    31     e nostr’amor conservar
    32     miran la flor de l’amenlha.

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

 

Incipitario di Guerau de Massanet
Indice degli autori

Rialc