Rialc
Rao 103.99

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Mos honcles cars: yeu no dich mal d’aquellas
    2      qui venir fan ha conclosio tal,
    3      com dizets vos, les jovens a cabal,
    4      ans les llou molt, he dich fan maravellas;
    5      mas yeu ho dich per les qu’enrenyinoses
    6      e de mal plech, no volen consentir
    7      lo joy d’emor, ans fan amb mal morir,
    8      amb llurs grieus motz, les jovens amoroses.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 73.

Risposta a Guillem de Masdovelles (cfr. 101.11).

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc