Rialc
Rao 103.97

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Mort me donau, dona, sens maraxer;
    2      dir tot de cert ho pusch, car suy al punt;
    3      morir tentost aure, pus que son junt;
    4      sort mala me segueix, a mon parer;
    5      dire que, donchs, de vos deig me clamar;
    6      ffare per mi, gentils, a vos preguar;
    7      matz e confus me trop yeu, ben servin;
    8      amatz james no fuy, muyr ne dalin.

    9      Cansatz e las vey son, e vau llenguin;
    10     trebalh e mal mon cor ja va pessan;
    11     ffalh me poder, trop me fort malanan;
    12     abandonatz me vey, vau er morin;
    13     pas gran dolor, no pusch ja restaurar;
    14     llas!, no trop res en mi, trist, deslliurar;
    15     descominals, de vos fare reclam;
    16     mals e affayns m’an duyt a fer cest clam.

    17     Senyals de mort vey tinch, e pas gran fam;
    18     afflaquit son, faylh me seyn e poder;
    19     jaquit m’a leys al llach, dich cert lo ver;
    20     mortals anuygs m’a fayts, al cor port ram;
    21     desamatz suy, null pler agui james;
    22     leyaltatz ha mon cors a vos sotsmes;
    23     fflach e volpey me sent e fas gran dol;
    24     llach amoros, yeu ham a qui no·m vol.

    25     Plach me tostemps seguir vostron estol;
    26     ffe he vertat mos dans han molt crescutz;
    27     be may me fes; suy er llas, meyns d’escutz;
    28     amach tots jorns, dins me, qui vida·m tol;
    29     ffrau fiu no may; dona: tinch vos en car;
    30     plau me morir, no vull merçe trobar;
    31     contens ne suy, atorch aser vençutz;
    32     ffrancamens muyr, per vos desconagutz.

    33     Sintens tans mals, yeu suy tots abatutz;
    34     breu e fort prest seran mos jorns finats;
    35     greu sap me molt morir abandonats;
    36     valens gentils: mortz suy seguint virtutz;
    37     pretz e valors no us van may defallen;
    38     ffretz e matz, las!, me sent, a vos volen;
    39     guandir no pusch de mort, contens ne suy;
    40     ffenir fay me caytiu, leys qui·m deffuy.

    41     Retretz vos fay, mi-doncs tan eccellen;
    42     desfetz me vey, gentils, er soptamen;
    43     dir ho pusch cert: perdutz suy al jorn d’uy;
    44     albir m’o be: mala leyals vos fuy.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 5.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc