Rialc
Rao 103.96

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Morir me cuyt de dol e gran faunia
    2      l’ora que pens me fes venir en va,
    3      car no us trobi, lluyn, pres, en munt ne pla,
    4      e serqui us be per tot sender e via;
    5      mas tala fonch me gran desaventura,
    6      que per null temps trobar yeu no us posqui,
    7      per que·n vau er cansatz, ab lo cap cli,
    8      ffent ne mal grat a ma trista ventura.

    9      Puynit mon cor es de greu puynidura,
    10     e mals tots jorns sus mi fan gran aplech:
    11     caus’en sots vos, qui fes lo desaplech
    12     de mon ajust, ez eres no us dats cura
    13     de mos mals ges; d’on maldich la jornada
    14     quez yeu vas vos fuy fis ne ges lleyals,
    15     enquer maldich me, qui us suy tan corals,
    16     que ges trenquar no us vull la fe donada.

    17     Agreujatz suy, gentils anamorada;
    18     es la reyzos per ço de l’altre jorn,
    19     car digues me que tost fos de retorn,
    20     ez, yeu tornant, la porta fonch tencada.
    21     No fes, de cert, a mos juys, cortesia
    22     en descebre·m ne tenir me per pech,
    23     car ges enquer no tinch ten groch lo bech,
    24     que del que·m fes no·m sentis aquell dia.

    25     Mas crech volgues provar la senyoria
    26     qu’avets sus mi, fezent me, las!, tal joch,
    27     entendre dant que·m presavets fort poch,
    28     no curant gens de mon dan quin que sia;
    29     e crey pensats que vas me sots tan auta,
    30     que us semble pauch l’esquern que fayt m’avets;
    31     yeu be us atorch que sus me tant avets,
    32     que ges no·m aus clamar de vostra fauta.

    33     Si be conech suy cazuts en deffauta,
    34     ges, per ayço, de vos partir no·m vuyll,
    35     ab tot c’aver may pogui bon acuyll
    36     de vos, qui stats en la volta plus auta,
    37     ans serviray, si be lo mal me·n cruscha,
    38     ssofrin, celan los mals que sus mi duch,
    39     cridant merce eres, com perlar puch,
    40     ans que la veu de mon cansat cors fuscha.

    41     Dona de be: servir vuyll, mentre puscha,
    42     a vos, qui sots de mon trist cor la clau;
    43     piatat, pens, m’aureu, si a vos plau,
    44     e·m donarets per joya calque buscha.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 9.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc