Rialc
Rao 103.95

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Mon Creador, incompres dreturer,
    2      grasia·m fes, per ta gran piatat,
    3      que meta ’n be tota ma llibertat
    4      e dels sinch senys fassa so que dech ffer
    5      perque·l loch guany per lo qual me formist
    6      a posseyir, si per mos mals no·l pert: