Rialc
Rao 103.94

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Molts dies ha que tinch estrem voler
    2      en poder dir, ab un’obra complida,
    3      de dona tal qui fos ennobbleyida
    4      de bens, quin be la pot mes ffer valer;
    5      e per dar fi a mon voler ja dit
    6      e sercat molt, ab ensiosa pensa,
    7      e, be sercant, ab pensa qui repensa,
    8      cors he trobat de molts grans bens guornit.

    9      Be tinch per mes lo temps destribuit
    10     en sercar sso que tant trobar me pleya,
    11     pus trobad’e donzella qui remeya
    12     la pensa ffort c’avi’en l’esperit,
    13     car, en cert, veig en ella, singular,
    14     un be pel qual marex esser llouada,
    15     e may sera, seguons val, estimada,
    16     per hom del mon: tant te bondat en car.

    17     La meyns llauor que li poden donar,
    18     es d’ella dir te complida ballesa,
    19     ni qu’en tots ffets sia destra, cortesa,
    20     car tota gent a l’ull ho veu ja clar;
    21     donchs, que·n diran, en poblich e secret,
    22     los bendiens que perlar volrran d’ella?
    23     Sertes, jo dich, poran dir que perella
    24     al mon no te: tant ha lo senyn discret.

    25     En grans perills, per cami molt stret,
    26     segurament ha tenguda sa via,
    27     tenint ab si, per bona companyhia,
    28     virtut, raho, qui l’a fet anar dret;
    29     e tant com pus a ’guda llibertat,
    30     tant mils merex esser en car tenguda,
    31     car be m’es çert que molts l’an mal volguda,
    32     mas son bell cors abtament a guordat.

    33     Un be li veig, sertes, asenyalat:
    34     que gens tacar algu li pot sa fama;
    35     esta ’n lo foch e guarde·s de la flama;
    36     so per que val, ha molt be deffensat.
    37     Lo be ’s aquest de que primer perli,
    38     car ab si·l te per hobra virtuosa;
    39     moltes crech l’an, mas ab tan afenyosa
    40     manera, may dona lo tench ab si.

    41     Clamor porets ffer, donzella, de mi,
    42     perque de vos he presumit ffer obra,
    43     pus per saber de conexença pobra,
    44     en vos llouar he fallit he falli;
    45     mas a vos prech a mon voler guordeu,
    46     qu’en vos servir may fera depertença,
    47     llexant a part com, per ma deffellença,
    48     de vos no dich seguons que merexeu.

    49     A vos, qui tant, per juts merits, valeu,
    50     fas aquets prechs ab homil continença;
    51     la qui·m dete, per dreta benvolença,
    52     ella per mi un’or’al mes pregueu.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 201.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc