Rialc
Rao 103.82

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      L’enemorat qu’en temps antich amava
    2      e que secret dins ssi l’amor tenia,
    3      era molt mils cartengut per s’aymia
    4      que no·l qu’en breu compliment demenava;
    5      mas vuy lo temps no ’s tal, car no comporta
    6      sia l’amor en secret molt tenguda,
    7      car pobblich vol esser dona volguda,
    8      e prest hoir lo mot ab que·s deporta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 179.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc