Rialc
Rao 103.80

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      James no fuy d’Emor tan descontent,
    2      que·n digues tant que·m fos a gran mal pres,
    3      si be·m racort may agui d’ella res,
    4      ans tostemps fonch ves mi desconaxent,
    5      car, desamat, me feu molts jorns amar,
    6      e, ben servint, nengun pler no senti,
    7      e per molts mals que·m feu passar, digui,
    8      en lloch pobblich, son dur senyoragar.

    9      Amesurat no·s pot nengu trobar,
    10     qui port ab si sobergua passio,
    11     abans sovint ix fora de raho,
    12     pansant que·s pot justament fort clamar;
    13     donchs, si jo fiu, per sobres grans, clamor
    14     d’Emor, qui se les me feya de çert,
    15     no fiu tant mal que·n degua sser desert,
    16     [ne] meyns sotsmes a desagual senyor.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 188.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc