Rialc
Rao 103.79

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ja volgues Deu que posques abstenir,
    2      un’or’al jorn, mos vulls e mon voler,
    3      car ssi sus ells avia tal poder,
    4      desemat, be no·m farien servir;
    5      mas, pus no u vol, ffere llur volentat,
    6      si be, servint la que servesch, morre,
    7      car may de çert aura de mi merçe,
    8      ne·m tornara part de ma llibertat.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 112.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc