Rialc
Rao 103.68

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ffeeltat vol amar la senyoria,
    2      al perer meu, tament tostemps aquella,
    3      e vol esser verga com a poncella,
    4      lexant tot so c’offendre la poria;
    5      e deu cascu aver molt gran tamença
    6      de res hobrar que judissi comport,
    7      car feeltat es tan gentil he ffort,
    8      que no consent entrar en conaxença.

    9      Aquell pot dir ague bona naxença,
    10     qui en tots ffets a feeltat tenguda,
    11     e creure deu li vench de Deu l’ajuda
    12     qui l’a guordat de no ffer li offença;
    13     car tot sotsmes, es cert, per Deu s’obligua
    14     tenir la ffe al senyor lestament,
    15     qui es fet tal, que sol gens no consent
    16     un patit mot en contrari s’i digua.

    17     Tot crestia ha per Deu la fedigua
    18     de ffeeltat, si per ell es guordada;
    19     e, qui la te, ha vida molt honrada,
    20     e virtut gran, he bondat per amigua,
    21     hi obre li homilitat la porta
    22     d’inffinits bens, qui·s guonyan ffe tenint,
    23     e molts grans mals han los folls deslenclint,
    24     qui, mal hobran, an presa via torta.

    25     Mes de vil es qui de ffe s’aconorta
    26     e no·s pinet de la cosa mal feta,
    27     e com a foll, entre gent indiscreta,
    28     hobrant legs fets, perlant mal, se deporta;
    29     pens cadescu, persona de tal vida
    30     un deu anar, ni que li deu venir:
    31     mort corporal he i[n]ffern posseyir,
    32     a mon juy, deu, ab passio sens mida.

    33     Tots los traydors qui an la fe jequida,
    34     e son al rey ab armas vengut contre,
    35     crech i afferm prest rebran tal encontre,
    36     que dels mals fets auran pagua complida;
    37     e mon senyor acabera l’anpresa
    38     que fa per Deu, en loch del qual esta,
    39     e dels malvats la terra porguera,
    40     Deu permatent, qui es la part offesa.

    41     Tot hom leyal, c’ab volentat ensesa,
    42     sens interes, son senyor servira,
    43     complidament per Deu peguat sera,
    44     e benvolgut per gent de gran noblesa.

    45     A vos, senyor de Sent Jordi, Muntesa,
    46     mestre valent e cavaller huma,
    47     per corregir, si us plau, de vostra ma,
    48     l’obra tremet, pe[r] qui sera entesa.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 245.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc