Rialc
Rao 103.64

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Eres pus vey c’Amors vol que sieus sia,
    2      servir la vull perffeytamen de cor,
    3      e per null temps, per nengun cas, ne for,
    4      no me·n pertray, si morir ne devia,
    5      ans, com bon çerffs, ab grand’obediença,
    6      serviray ley he qui servir me ffa,
    7      he, ben servin, crey que no·m fallira
    8      ço qui·m destreny he d’on sper guirença.

    9      Leys, per qui suy destreyts, a tal potença,
    10     que pot, si·l platz, ffar me, ploran, llenguir,
    11     e lieu mos plors en joya revenir,
    12     e dar me sso d’on ay por he temença,
    13     e be·m pot ffar, he dels grieus mals esmenda,
    14     e d’altruy ges no puix aver ssocors,
    15     car tal poder sus me l’a dat Amors
    16     que·l platz he vol de luy merçes atenda.

    17     Per qu’ieu, donchs, vull despendre bens he renda,
    18     ayman, servin, tamen qui·m pot aydar,
    19     e vull tots jorns a leys merçe cridar,
    20     ab jenolls flechs, fins a tan qu’elle·m prenda
    21     per sotsmes sieu, e·m don portar s’enpresa,
    22     sens la quals may nulls homs no pot aver
    23     honor he pretz, qui fay la jen valer,
    24     e montar prest a mot grande spertesa.

    25     E donchs, Amor, per vostre grand’eltesa,
    26     ffayts que mi-doncs me don ssocors brieumen
    27     e que·m rellieu affany, dol he turmen,
    28     qui m’a portat a mot granda flaquesa,
    29     car yeu suy prests, he seray, mentre vischa,
    30     am cor homil ffar tots vostres comans,
    31     e mays de leys d’on suy tan desirans;
    32     donchs, playe us, er, mon voler se complischa.

    33     Vostre merçe, Amors, mals no m’affischa
    34     per la tansso que fiu, en temps passat,
    35     de vos ab me; ni meyns per çell debat,
    36     si be u maresch, grieu ne laig no·m ponischa;
    37     ne ja de mi no prenguats tal vengança
    38     com se pertany a ma granda ffollor,
    39     mas, seguons vos he vostre gran valor,
    40     ves mi usats, car tal es m’esperança.

    41     Amor: plus suy entrats en vostre dança
    42     e·m fayts aymar, a mos juys, la millor
    43     del mon, playe us ffar me conqueridor
    44     de leys qu’ieu ham, sens ffer llongua terdança.

    45     Dona sens par: yeu, sens vostr’emistança,
    46     valer no puix, ne conseguir honor;
    47     per que us ssopley qu’eb lo mitga d’amor
    48     aya de vos, en breu temps, benanança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 89.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc