Rialc
Rao 103.61

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Anuig trop gran en la festa que feu
    2      al que no·m cal assi enomenar,
    3      car, sense dir, podeu, dona, pensar
    4      jo de qui u dich, pus tant be li voleu
    5      e ffeu per ell mes que jo no volria,
    6      seguons conech en vostre guordedura,
    7      car james veig agau null’altre cura
    8      mas mirar lluny he prop llay hon ell sia.

    9      En ma ffe us jur qu’en res ffer no·m podeu
    10     major despler, que d’aqueix festegar,
    11     e per sso us prech vos en vullau llexar,
    12     car, si no u feu, molt me n’agreugareu,
    13     e tant, que pus no us tindre per aymia,
    14     ne us servire d’amor lleyal ne pura,
    15     abans d’entorn de vostre vestidura
    16     partre tentost, ab molta ffellonia.

    17     En lo pessat vos prech un poch penseu,
    18     car, si y penssau, pens que us fara tornar
    19     al bon cami, he d’aquell no llunyar,
    20     ab que tots jorns un’ora·l recordeu,
    21     car ffin’amor no vol mes companyia
    22     que de dos sols, car tal es sa natura,
    23     he si mes son no pot estar sagura,
    24     ans l’agreugat ha pendr’un’altre via.

    25     Dich o, per tant que, si tenir volreu
    26     per vostr’equeix no us volre pus hamar,
    27     que gens no·s tany ho degua ssoportar,
    28     ans vos dich, çert, que clar conaxareu
    29     qu’eveu fet mal he gran descortesia
    30     en pendre null, ne ffer gens de mesclura
    31     en nostr’emor, car no y basta percura
    32     de don’al mon, c’amor no u consentria.

    33     Pus no us vull dir, mas veure que fareu,
    34     e si ’nau pla de mi no us cal duptar,
    35     que tot quant dich es per vos avisar
    36     e mes per sso que de mal vos guordeu,
    37     e perque us ham he sou senyora mia
    38     ar’i tostemps, que d’amor la mazura
    39     tindreu, llexant aquell he sa pastura,
    40     per seguir mi, qui dan ffer vos poria.

    41     Vostre sson tot, donzella molt julia,
    42     si lleyaltat en vos per tostemps dura;
    43     teniu la car en jovent he vellura,
    44     car, si no u feu, per dona no us tendria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 102.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc