Rialc
Rao 103.59

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Anuig me te insesantment llunyat
    2      de joy he pler, qui·m ffeyen companyhia
    3      en aquell temps que llibertat avia,
    4      ffahent de mi tota ma volentat;
    5      mas del mal jorn en ça c’Amor me pres
    6      de son ostal, he llibertat perduda,
    7      e mes que veig ma volentat vençuda
    8      e mon cor flach per vos, Amor, sotsmes.

    9      Tot mon sforç ja no val un jeques,
    10     pus que no·m puix de vos, Amor, deffendre,
    11     que mon despit me feu en don’entendre,
    12     la qual merçe aura de mi james;
    13     e, donchs, si planch lo temps passat ne·m dol,
    14     no pens ffer mal, ne·m par coss’inreunabla,
    15     pus m’a llexat solas inestimabla
    16     e pres anuig, qui m’a tot a son vol.

    17     Clamare·m, donchs, de vos he de qui·m tol
    18     saber he senyn, sentiment, giyn he fforça,
    19     e·m ffeu tostemps, ab mal, anar a l’orça
    20     acompanyat d’enuigs, he de plers sol,
    21     car, ssi almeyns avia mal he be,
    22     anuig he pler, per ssi ho a la mescla,
    23     ffore·n content, mas pler may se remescla
    24     ab mon anuig, ne·l pusch trobar ni·l sse.

    25     Despuixs, Amor, que vostr’eltese·m te
    26     jus son poder, conech deffall ma vida,
    27     e dolor gran, ab passio sens mida,
    28     e mal he dol, tots jorns en mi reve,
    29     e·l cor e·ls vulls, pensant remey trobar,
    30     fforçen a mi de veure qui m’aterra,
    31     e com jo pens guorir, lladonchs m’afferra
    32     pus ffort lo mal, qui·m deu a mort portar.

    33     Amor: per sso me vull de vos clamar,
    34     qui m’aveu dat a dona molt altiva,
    35     e mes voleu que me pensa cativa
    36     en altre lloch james no guos pensar;
    37     donchs, ssi jo muyr, desesparat catiu,
    38     llenguent, servint qui no te de mi cura,
    39     carrech n’aureu, Amor cruel he dura,
    40     e pore dir de vos que male us viu.

    41     Amor: pus vos en vostra ma teniu
    42     anuigs he plers, ab volentat molt pura
    43     requir e us prech, ans de ma sepultura,
    44     doneu anuigs ha qui dels meus se riu.

    45     Dona de mi: vostron cor molt altiu
    46     james no volch escoltar m’escriptura;
    47     per sso maldich Amor he ma ventura,
    48     mos vulls e·l cor, he vos, qui·m feu l’esquiu.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 150.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc