Rialc
Rao 103.42

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Despuixs parti de vos, ma bell’aymia,
    2      mals ez affanys no m’an volgut llexar,
    3      ne fas may als mas tostemps conguoxar,
    4      ab plors e dols, qui son ma companyia,
    5      e vaig tots jorns maldient la partida
    6      que de vos ffiu, per mon ffoll ardiment,
    7      car dolor gran ab enguoxos turment
    8      tostemps me te, ab passio sens mida.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 110.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc