Rialc
Rao 103.36

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      De ben servir no son llas ni cançat,
    2      si be servint aflaquesch cascun dia,
    3      mas, ssi, per ben servir, finar devia,
    4      no me·n pertra james la volentat,
    5      ans servire, ab seber he poder,
    6      la que servesch, tots los jorns de ma vida,
    7      e per null temps no fere desaxida
    8      de son servey, car pot m’en breu valer.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 167.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc