Rialc
Rao 103.35

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      D’assi partesch, d’on partir no volria,
    2      mas e u de ffer per anuig he pobresa,
    3      e mes per sso com no ych trop gent cortesa
    4      qui·m fassen plers, ni bona companyia;
    5      per que maldich ma ssort, quez axi·m porta,
    6      e mes a mi, qui la vull tant seguir,
    7      mas no dich mal de qui m’ich fa venir,
    8      ab tot que veig ab mon mal se deporta.

    9      Dona de mi: pensant en vos, deporta
    10     Amor mon cor, e·m diu: «Vulles servir
    11     la que tant vols, qu’ella·t fera sentir
    12     lo meu rich joy, qui tot aymant confforta».

    13     Mon cossi car: lo temps pus no·ns comporta
    14     l’estar dessi, ans nos cove partir;
    15     per que jo·t prech vulles prest revenir,
    16     e sso per tant que no·ns tanquen la porta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 110.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc