Rialc
Rao 103.31

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      So que fins vuy aveu sabut guordar
    2      e per que tant vos portan molts envega
    3      deffeneu be a la gent qui u guerrega,
    4      e no vullau en tots dits fe donar:
    5      car lo qui us diu es vostro ben volent
    6      e va detras ffer vostr’onor decaure,
    7      es anamich, e no·l deveu complaure
    8      en luyr sol, en tot vostro vivent.

    9      Bens aveu molts, mas hu singularment
    10     per lo qual sou justament stimada;
    11     si no·l guardau, vostr’onor aterrada
    12     sera, de çert, per tal deffalliment.
    13     Donchs, pus fins vuy guardar sabut l’aveu
    14     d’esi avant guordau lo tota volta,
    15     car sol per ell es vostra festa colta
    16     e no u sera si·l donau ni vaneu.

    17     De vostron senyn vos consell no fieu
    18     ne vullau dar de vos avinentesa,
    19     e si per cas en ratret sareu mesa
    20     per vostr’onor un punt no y atureu.
    21     No u dich per so que pens no fos guordat
    22     lo be per vos, que gran laor vos dona,
    23     mas perque dupt per alguna persona
    24     ingust capell al cap no us fos posat.

    25     Tal guarda si qui·s troba diffemat
    26     per ell tenir no savia manera,
    27     car mes a ffer en fama vertadera
    28     guordar, que no en la sola bondat;
    29     donchs, vos guardau lo be qui us fa valer
    30     tament, preant tostemps la vostra fama,
    31     e si a vos, plenyent, algu·s reclama,
    32     no l’escolteu ne·n vulau grat aver.

    33     No us sia greu, ni m’agau mal voler,
    34     per tant com he la present obra feta,
    35     car be que us vull, ab intenssio neta,
    36     m’a ’npes, en çert, en dir vos mon parer;
    37     e, d’altre part, que·m seria morir,
    38     si de vos gens algu mal dir hoia,
    39     e mes vos am qu’esprimir no poria
    40     per un be sol dels que us, veig poseyir.

    41     A vos, qui sou millor, a mon albir,
    42     que don’al mon, acceptada m’aymia,
    43     ma do, salvant en tot la senyoria
    44     a la que dich que no·m vol ratenir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 220.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc