Rialc
Rao 103.29

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Car ffort teniu, dona, virtut sens frau,
    2      ffeu be sens dan, tots jorns, veig clarament;
    3      Deu, sens peccat, amau singularment;
    4      continuar bondats, sens crims, vos plau;
    5      senyn sens follor aveu, be netural;
    6      ffer dret, sens tort, voleu, senyoragant:
    7      vertader juy, sens mal, veu fort amant
    8      Spenyn vos molt, tostemps, dir be sens mal.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Canšoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 192.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc