Rialc
Rao 103.18

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Anar me·n vull. Per sso prench comiat,
    2      dona, de tu, qui m’alçiuras en breu,
    3      car no·m fas be, abans veig m’as portat
    4      a tal dolor, que pus avant, per Deu,
    5      viure no pusch. He llas!, ta mala viu
    6      ton gentil cors he ta granda ballesa,
    7      car ffet ne son trist sotsmes he catiu,
    8      e ja vengut en estrema flaquesa.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 109.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc