Rialc
Rao 103.178

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Vos sou sens par, Verje-Dona polida,
    2      polit es quant vostra persona porta;
    3      port sou segur hon Deu-Hom se deporta,
    4      deport en vos pren Trinitat complida;
    5      complit be fonch quant Deu pres carn umana,
    6      huma ben s’es que·l cors nos comunica;
    7      comonich tal en lo cor del bo ficha,
    8      ffich jo·ls jenoyls com tinch l’anima sana.

    9      Sa lo fruyt es qu’en vos floreix e grana,
    10     gra nasch de vos, e romangues poncella;
    11     ponsel Jesus, fil de l’hom, Deu apella,
    12     apell li fa tal la jent crestiana;
    13     crestia fonch e prench per nos mort dura,
    14     dur fonch lo jorn per los jueus, jent mala;
    15     mal tant no·s feu james en camp ni sala,
    16     sal menj’aquell que teniu vos en cura.

    17     Cur me de vos, qui sou de tots crims pura,
    18     pur fonch lo jorn hon per Deu fossou mesa;
    19     mes s’en vos ell, qu’avie per si presa,
    20     pres en l’Infern Lucifer, hon atura;
    21     atur me jo com dich cosa tan alta,
    22     alt es lo cors qui·s consegre sus l’ara,
    23     lar bel’e net’es per vos, de Deu Mara,
    24     Mar del bons sou, hon humilitat s’alta.

    25     Salt damnos fa qui de vos se desalta,
    26     desalt gran he dels qu’en vos meten dupte;
    27     dupt molt fer mal amant vos qui redupte,
    28     redupt a Deu que·l bon servent esmalta,
    29     esmalt clar sou, espil hon Deu se mira,
    30     mir dret al cel, d’on sce vos sou senyora;
    31     Senyor Deu n’es, e·l ben creent adora,
    32     ador lo jo e li deman de fira.

    33     Ffir dolçament lo qui a vos se gira,
    34     gir se vers mi vostra piatat molta;
    35     molt mes fareu si aquell’a mi ’scolta,
    36     escolt me·ls fraus pels quals mon cor sospira;
    37     sospir per ells, vinch a vos, Verge neta,
    38     net es tot ço que dintre vos abita;
    39     habit en vos, en qui mon cor cogita,
    40     cogit en Deu, feu mos mals me remeta.

    41     Remet m’a vos, Mara de Deu discreta,
    42     discret es cell qui viu be sens sospita;
    43     sospit me jo com Deu prest no·m visita,
    44     visit me, donchs, ho feu que m’ho remeta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 17.

Rubrica di N: «Obra de nostra Dona, cabcuadada e maridada, ffeta per mossen Johan Baranger de Masdovelles, cavaller»; ma vedi la nota a 183.20.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc