Rialc
Rao 103.177

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Vos no sentiu sso que sentir deuria
    2      vostre sentit, qui·m dona sentiment
    3      que voleu sso que sse degudament
    4      aver deveu, per dreta senyoria;
    5      donchs, pus, sentint, a sentir me donau
    6      so que sent ja, prech vos sentir vullau
    7      so que sentir icnoras al retraure:
    8      qu’eb sentiment ffes mon sentit decaure.

    9      L’icnorar pus no us vulla, dona, plaure,
    10     pus, icnorant, mostrau voler qui us vol;
    11     jo sson aquell que ffeu morir de dol,
    12     si be conech que gens no us pot desplaure
    13     so que ffins vuy vos es plasent estat;
    14     donchs, no vullau, per icnorar, mal grat
    15     vos ag’ever jo, qui sson ssotsmes vostre,
    16     mas vege prest q’ab vos merçe·s demostre.

    17     Merçe de vos, hon gran virtut sse mostre,
    18     esper tots jorns, ab molt honest disig,
    19     e desitgant a l’onestat affig,
    20     car, ssi merçe veig del ssobira ssostre
    21     de vostros llaus en breu ves mi venir,
    22     per merçe gran pore comptar he dir
    23     que m’aveu tret de conguoxosa vida
    24     e retut pler ab honor inffinida.

    25     Honor esper de vos, qui sou grayhida
    26     de grans he pochs, e us veig tots jorns llouar
    27     d’onestat gran; de ballesa sens par
    28     en lo mon sou, he de tots bens complida;
    29     donchs, si us pleura, mitgensant bon’amor,
    30     age de vos, per vostra gran valor,
    31     graçia tal que·m fassau tan ben viure,
    32     que mon estat en çert se pugue scriure.

    33     Res desonest, per mon esguart, ne riure,
    34     gens no penseu que jo vulla de vos,
    35     car may no·n ffuy ni sere desitgos,
    36     ni tal pensar hun punt no·m fa reviure;
    37     donchs, homilment, ab fin cor he voler,
    38     vos prech tinguau jus vostre gran poder
    39     a mi tostemps, pus volentat honesta
    40     voler me fa vos, qui sou del mon llesta.

    41     Dona de mi: no pens vostron saber
    42     res desonest vulla de vos aver,
    43     car nengun temps no·s mes dins en ma testa,
    44     ni vull per sso james me fassau ffesta.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 145.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc