Rialc
Rao 103.170 = 26.3

            Joan Berenguer de Masdovelles
            e Joan Francesc Boscà


Masdovelles

    1      Un baro say, qui ayma ffinamen,
    2      e pot aver breu joya de s’aymia,
    3      mas, ssi la pren, hen un combatimen
    4      d’un ffort castell falra, hon guonyaria
    5      honor he be, he ssi lla·s vol trobar,
    6      a tots jorns mes ha s’aymia perduda;
    7      donchs, En Bosca, playe us de consellar
    8      al dit baro, qui ha gran ops ajuda.

Bosca

    9      Si be·m veig buyt d’aquell prim sentimen
    10     qui en tal cas lo millor triaria,
    11     bell cavaller, jo us dire, çertamen,
    12     en aquest ffet com hi consellaria:
    13     dona del mon no deu ges enberguar
    14     algun baro, donant li tal cayguda
    15     que sa honor li ffassa menyspresar,
    16     que per dalit no deu esser vençuda.

Masdovelles

    17     Mal consell dau, seguons mon jutgamen,
    18     mos cars amichs, al baro, car perdria
    19     seguint aquell, si donchs, qu’en son viven
    20     james un punt aver no la poria;
    21     per que·l val mes lo ffort combat llexar,
    22     sol esta vetz, car, puixs aga tanguda
    23     leys a son vol, pora ben treballar
    24     per sa honor, per sso no decayguda.

Bosca

    25     Lo vostre dit veig llunyar totalmen
    26     de sençer juy, qui ’b vos ha gran paria,
    27     e volentat guaste us l’entenimen
    28     en allegir sso que llexar dauria,
    29     car dones son molt mes, sens compar[ar],
    30     que de castells combats, seguons sabuda;
    31     per que·l baro deu honor conquistar,
    32     en son retorn d’emors ffent revenguda.

Masdovelles

    33     En dreyt d’amor ffaria ffallimen
    34     lo dit baro, he mot gran vilania,
    35     si per null cas ffazia mudamen
    36     de leys que vol, per dopna qu’el mon sia;
    37     per qu’En Bosca, no vullats adleguar,
    38     d’eras anan, rayzo tan confunduda,
    39     quez al derrer auriets a callar,
    40     car de tots bens es despullad’i nuda.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 107.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Incipitario di Joan Francesc Boscà
Indice degli autori

Rialc