Rialc
Rao 103.17

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Amors: d’uymes selar no pusch los dans
    2      que·m dau tots jorns, he que·m costas les dens,
    3      ans los dire, que tenir secret dins
    4      mon cor no·ls vull, pus may no·m donas dons
    5      qui·m fossen bons, ans m’aveu del tot ras
    6      de joy he pler, no volent nulla res
    7      aga de lleys qui ham, que sol un ris
    8      aver no·n pusch, ni meyns un cabell ros.

    9      Mals he passats fins en cest jorn, he pas
    10     encara vuy, he passare, que·m pes,
    11     car vostre sso, he que·m fesseu lo pis
    12     que podeu ffer, en altre lloch no·m pos
    13     ne·m puix posar, car veig de dol port rams
    14     sobre lo cor, hi navech menys de rems;
    15     per que mos mals vull pobblicar en rims
    16     a tot qui vull m’aga per home roms.

    17     Sus ma ffe jur, he mes sobre los sams,
    18     que per null temps agui lo seny tan sems
    19     com eres he, que·m son posats als sims
    20     d’on caure, crech, car ssostenir tan soms
    21     no·m pore gens, he, caent, dintre·l vas
    22     ire de çert; mas si qui vull me ves,
    23     ho jo morint pogues veure son vis,
    24     seri’un poch, Amors, content de vos.

    25     Insesantment planyen, molt gran dol fas,
    26     per los grans torts he mals que·m feu he fes
    27     en temps passat, he planch mi, qui son fis
    28     ves vos he lleys c’am, que stada no fos,
    29     car benamant m’a pres, com fa la naus
    30     qui·s pert en mar en temps de vens he neus:
    31     axi·m son jo perdutz, volent le nius
    32     hon metre may pogui mos volers nous.

    33     Ab vos james agui treves ni paus,
    34     ne us plach ves mi qui am, guiras los peus,
    35     ans, dins lo cor, mesos m’aveu dos pius
    36     e fet entrar en l’enguenable pous
    37     hon finere, penant, dolent mos mals,
    38     perdent l’esforç e la color dels mels;
    39     mas, tost morir desamat me ve mils,
    40     que viur’amat, ab pertisip de molts.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 173.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc