Rialc
Rao 103.16

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Amor tots jorns me presenta
    2      devant la qui no·m vol hamar,
    3      mas no us penseu que gens consenta
    4      mos desigs en part acabar,

    5      Abans, ab sa gran senyoria,
    6      l’arbitre franch m’a tot llevat,
    7      hi aquell mes jus la ballia
    8      de la qui no m’a piatat,
    9      ni conech may sia contenta
    10     de res al mon que pugue ffar
    11     per son servey, ans vol que senta
    12     affanys e mals qui·m fan penar.

    13     Ab greu dolor llenguesch tot dia
    14     e vaig com foll desesperat,
    15     cridant, dient: «Ma bell’aymia:
    16     per que mostrau tal crueltat
    17     ves mi, que·l seny me desatenta
    18     per los turmens que·m feu pessar?
    19     Mas, si mer eu en res jausenta,
    20     poria be per mal cobrar.

    21     Mas no crech, per coss’al mon sia,
    22     que·m doneu res per caritat,
    23     car veig he sent que tota via
    24     voleu que si’a mort portat;
    25     car vostr’ergull tant me turmenta,
    26     que·m fera ’n breu ab mal finar,
    27     que dolor gran james s’apsenta
    28     un punt, de mi, ne·m vol llexar».

    29     Dona: vos sou d’altri çerventa,
    30     e mi voleu senyoregar
    31     tan ffort, que res no m’atelenta,
    32     pus merce ’b vos no puix trobar.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 93.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc