Rialc
Rao 103.157

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tan gran anyor de vosaltres me ve,
    2      mos ffrares cars, que dir no·l vos sabria
    3      car ja sebeu sens vostre companyia
    4      veure no pusch la qui mon cor dete;
    5      e, donchs, veniu, irem a la ciutat,
    6      hon cadescu de nos es cativat,
    7      c’apsens d’on dich no crech que puguam viure,
    8      si ab dol no, llunyats de pler he riure.

    9      Bons cavallers: ab treball sforçat
    10     veniu sservir sso qu’eveu començat,
    11     que ’ls ben sservins Amor se que·ls procura
    12     honors he plers e·ls da dolça pestura.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 106.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc