Rialc
Rao 103.156

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tan fort vos ham hi ten senserament,
    2      que gens no guos, co us ho digua, pensar,
    3      car dupte molt de vos, don’, agreugar,
    4      qui·m sosteniu ab enguoxos turment;
    5      per que vull mes sens vostra companyhia
    6      estar ab dol, que si, perlant, perdia
    7      vos, qui·m metau, per amoros desir,
    8      e·m feu, llenguint, en punt de mort venir.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 133.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc